jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

POLSKI OWCZAREK NIZINNY ROTUKOHTAISEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

voimassa 1.1.2019-31.12.2023

Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen hallituksessa 3.3.2018
Hyväksytty rotua harrastava yhdistyksen yleiskokouksessa 3.3.2018
Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 23.4.2018
SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 27.8.2018

Lataa tavoiteohjelma PDF-tiedostona

Sisällys:

1. YHTEENVETO

2. RODUN TAUSTA JA KEHITTYMINEN

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

4. RODUN NYKYTILANNE

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja
4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta
4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa
4.2.3 Käyttö- ja koeominaisuudet
4.2.4 Kotikäyttäminen ja lisääntyminen
4.2.5 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta

4.3 Terveys ja lisääntyminen

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat
4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat
4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt
4.3.4 Lisääntyminen
4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet
4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä

4.4  Ulkomuoto

5. YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

6.1 Jalostuksen tavoitteet
6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmilleT
6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta

7. LÄHTEET

8. LIITTEET