PEVISA ja Suomen PON-kerhon jalostussuositukset

Suomen PON-kerhon jalostussuositukset

Päivitetty kevät 2021

TAVOITE

Rodunjalostuksen tavoitteena on mahdollisimman rodunomaisen Polski Owczarek Nizinny -kannan kehittäminen.

PEVISA( = rotukohtainen perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma).

LONKKAKUVAUS

Polski Owczarek Nizinny -rodun Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) ajalle 1.1.2024-31.12.2028 Siitokseen käytettävien koirien tulee olla lonkkakuvattuja. Siitokseen hyväksytään koira, jonka lonkkien tutkimustulos on A-C.

Suomen PON-kerho – Finska PON-klubben ry:n jalostussuositukset:

KYYNÄRNIVELKUVAUS

Kaikilta lonkkakuvattavilta koirilta suositellaan kuvattaviksi samalla myös kyynärnivelet.

SELKÄTUTKIMUS

Jalostukseen käytettäviltä koirilta suositellaan tutkittavaksi röntgenkuvin myös selkä.

Välimuotoinen lanne-ristinikaman (LTV) osalta oireilevat koirat suositellaan jätettäväksi suoraan pois jalostuksesta. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta tuloksen LTV1–LTV4 saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi, jotta muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.

SILMÄTARKASTUS

Silmätarkastus suositellaan tehtäväksi kaikille koirille noin 2 vuoden iässä, uusintatutkimus noin 6 vuoden iässä. Jalostukseen suositellaan koiria, jotka eivät osoita perinnöllisten silmäsairauksien oireita, poikkeuksena RCD4-muodon PRA.

PRA RCD4-GEENITESTI

Suositellaan, että jalostukseen käytettävät koirat testataan ennen jalostuskäyttöä RCD4-geenitestillä, ellei tulos ole pääteltävissä vanhempien tulosten perusteella (hyväksytettävä jalostustoimikunnalla), tai koira jo pentuaikana testattu. Geenitestissä geenivirheelliseksi tai kantajaksi todetulle koiralle suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi normaalin tuloksen saanutta koiraa. Geenitestissä kantajaksi todettua koira voidaan yhdistää myös toiseen kantajaksi todettuun koiraan. Pennut suositellaan testattavaksi ennen luovutusikää.

TUTKIMUS KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINNAN VARALTA

Kaikille koirille suositellaan tehtäväksi TGA-vasta-ainetutkimus sekä TSH/T4-arvot noin 2 vuoden

iässä. Jalostukseen suositellaan ensisijaisesti käytettävän TGA-negatiivisia koiria. Mikäli toinen osapuoli on TGA-positiivinen, tulee toisen olla T4/TSH-terve. TGA-positiiviselta koiralta suositellaan seurattavan säännöllisesti T4 ja TSH-arvoja.

HÄNTÄMUTKA

Pääsääntöisesti koiraa, jolla on häntämutka, ei suositella käytettäväksi jalostukseen, mutta jos koiran muut ominaisuudet merkittävästi puoltavat sen jalostuskäyttöä, voi sitä käyttää jalostukseen sellaisen koiran kanssa, jolla ei ole mutkaa hännässä.

POIKKEUKSET

Perustelluissa tapauksissa jalostustoimikunta voi myöntää erikoisluvan käyttää jalostukseen koiraa, joka ei täytä jotain yllä olevista kriteereistä.

KENNELLIITON JALOSTUSTA JA REKISTERÖINTIÄ KOSKEVAT OHJEET:
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia