Jäsenrekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 21.4.2018

1 Rekisterin pitäjä
Nimi: Suomen PON-kerho – Finska PON-klubben ry
Osoite: Lepsämäntie 545, 01830 Lepsämä
puh.: 0445367176
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
puh. 0445367176
taija(ät)flinkbein.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: JÄSENSIHTEERI Taija Tuohilampi
Osoite: Lepsämäntie 545, 01830 Lepsämä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
puh. 0445367176, taija(ät)flinkbein.fi

3 Rekisterin nimi
Suomen Pon kerho, jäsenrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenten ja intressiryhmien (koiranäyttelytuomarit, eläinlääkäriasemat) yhteystietojen ja statuksen hoitaminen

5 Rekisterin tietosisältö
Jäsenet: Nimi, jäsennumero, jäsentyyppi, yhteystiedot ja laskutustiedot.
Koiranäyttelytuomarit ja eläinlääkäriasemat: Nimi ja yhteystiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjän oma toiminta, jäsenten itse ilmoittamina. Tuomarit: Ulkomuototuomarit RY Tuomariluettelo.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Osoitetietoja luovutetaan kirjapainolle kerholehden postittamiseksi.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto: Ei manuaalista aineistoa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteri säilytetään käyttäjätunnuksilla suojatulla palvelimella. Rekisteriin pääsy on ainoastaan kerhon hallituksen jäsenillä ja jäsensihteerillä.