Suomen PON-kerho-– Finska PON-klubben ry

 

Suomen PON-kerho - Finska PON-klubben ry toimii Suomen Seurakoirayhdistyksen alaisena Polski Owczarek Nizinny -rotua harrastavana yhdistyksenä. PON-kerho järjestää vuosittain erilaista ohjelmaa sekä jakaa vertaistukea ja tietoa PONien omistajille ja rodun ystäville. Kerhon tehtävänä on myös valvoa rodun jalostusta ja tehdä rotua ja Suomalaisia koiria tunnetuksi maailmalla.

 

Suomen PON-kerho perustettiin tiedotus- ja yhteyskanavaksi elokuussa 1990, jolloin maassamme oli 17 PON-koiraa. Vuoden 2018 lopussa kerholla oli yhteensä 103 jäsentä ympäri Suomea.

 

Jäsenet kartalla

Kerhon toiminta

JULKAISUT

Kerho julkaisee 2-4 kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteään PON-infoa, joka lähetetään kaikille jäsenille sekä niille ulkomuototuomareille, jotka arvostelevat myös polski owczarek nizinnyä. Pon infossa on PONien hoitoon ja harrastuksiin liittyviä artikkeleita, tutkimus-, näyttely-, agility- ja tokotuloksia, syntyneet pentueet, tuonnit, muotovaliot, jne. Kun jäseniä nykyään on melkein joka puolella Suomea, jäsenlehti on verkkosivujen lisäksi linkki muihin kerholaisiin ja PONeihin.
Lisätietoa PON-infosta

PON-sivut linkkeineen toimii perustietolähteenä sisältäen muunmuassa rodun esittelyä, rekisteröidyt koirat sukutauluineen, rotumääritelmän, jalostussuosituksen, tapahtumakalenterin eri harrastuslajien esittelyä ja tuloksia.

Lisäksi olemme julkaiseet rotuesitteen, Pienen PON-oppaan sekä muita kerhon materiaaleja.

TAPAHTUMAT

PON-kerhon vuoden päätapahtuma on jäsenille ja heidän koirilleen tarkoitettu vuosittainen PON-katselmus. Katselmukseen voivat osallistua myös ne koirat, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua virallisiin näyttelyihin (ei kuitenkaan typistetyt koirat).

Lisäksi Suomen PON-kerho järjestä mätsäreitä, ulkoilupäiviä, möllikisoja yms. mukavaa kerholaisten riemuksi kooten yhteen kerholaisia ympäri Suomen. Tapahtumissa päästään kokeilemaan erilaisia harrastuslajeja, opitaan uusia asioita koirista sekä niiden hoidosta ja pidetään hauskaa hyvässä PON-porukassa. Ajankohtaiset tapahtumat löydät Tapahtumakalenterista ja Facebookissa Suomen PON-kerho tiedoitttaa osiosta. Kerholaisilla on myös keskustelufoorumi Facebookissa.

Pankkitili: 556104-26629 IBAN: FI9055610420006629 ja BIC: OKOYFIHH