POLSKI OWCZAREK NIZINNY ROTUKOHTAISEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

voimassa 1.1.2012-31.12.2016

Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen hallituksessa 6.8.2011
Hyväksytty rotua harrastava yhdistyksen yleiskokouksessa 28.8.2011
Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa XXX
SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt XXX

Lataa tavoiteohjelma PDF-tiedostona

Sisällys:

1. YHTEENVETO

2. RODUN TAUSTA JA KEHITTYMINEN
2.1 RODUN HISTORIA JA KEHITYS PUOLASSA
2.2 RODUN HISTORIA JA KEHITYS SUOMESSA

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

4. NYKYTILANNE
4.1 POPULAATION KOKO JA RAKENNE
4.1.1 JALOSTUSPOHJA JA SIITOSMATERIAALI
4.2 LUONNE JA KÄYTTÖOMINAISUUDET
4.3 TERVEYS
4.3.1 PEVISA-OHJELMAAN SISÄLLYTETYT SAIRAUDET
4.3.2 ESITETTÄVÄ PEVISA OHJELMA
4.3.3 MUUT SUOMESSA RODULLA TODETUT SAIRAUDET
4.3.4 YHTEENVETO RODULLA MUISSA MAISSA TAI KIRJALLISUUDESSA KUVATUISTA SAIRAUKSISTA
4.4 ULKOMUOTO

5. YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA STRATEGIAT
6.1 VISIO
6.2 ROTUA HARRASTAVAN YHDISTYKSEN TAVOITTEET
6.2.1 YLEISET TAVOITTEET
6.2.2 GEENIPOHJAN LAAJUUS eli POPULAATION KOKONAISTILA JA RAKENNE
6.2.3 KOIRAN TERVEYS
6.2.4 ULKOMUODOLLISET OMINAISUUDET
6.2.5 LUONNE JA KÄYTTÖOMINAISUUDET
6.3 ROTUA HARRASTAVAN YHDISTYKSEN STRATEGIA
6.4 UHAT JA MAHDOLLISUUDET
6.5 VARAUTUMINEN ONGELMIIN
6.6 TOIMINTASUUNNITELMA JTO:N TOTEUTTAMISEKSI
6.6.1 JALOSTUSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO
6.6.2 JALOSTUSTOIMIKUNNAN JÄSENET
6.6.3 JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT
6.6.4 JALOSTUSKOIRALLE ASETETTAVAT SUOSITUKSET
6.6.5 KASVATTAJAN VASTUU
6.6.6 UROKSEN OMISTAJAN VASTUU
6.6.7 TOIMINTASUUNNITELMA JTO:N TOTEUTTAMISEKSI 5-VUOTISKAUDELLA

8. LÄHTEET

9. LIITTEET

Lataa tavoiteohjelma PDF-tiedostona