PON pelastuskoirana.

 

pelastus1

pelastus2

pelastus3

toimintapäivä2

Pelastuskoirakoulutuksen päämäärä on kouluttaa koiria ja ohjaajia toimimaan vapaaehtoisina viranomaisen apuna erilaisissa kadonneiden henkilöiden etsintä- ja pelastustehtävissä.
Pelastuskoiralajeja ovat haku, rauniot ja jälki. Koira opetetaan tunnistamaan elävän ihmisen jättämä hajuvana joko ilmasta tai maasta. Haku- ja rauniokoira etsii elävän ihmisen hajua pääasiassa ilmavainuisesti (ilmavirran mukana kulkevat partikkelit) ja jälkikoira maavainuisesti (tallaantuneen ja rikkoontuneen maan haju + ihmisen ominaishaju tunnelimaisena muodostelmana jäljen ympärillä maassa ja aluskasvillisuudessa). Oleellinen osa peko-harrastusta ovat myös tottelevaisuus- ja ketteryyskoulutus sillä näitä suorituksia tehdään pelastuskoirakokeissa.
Harjoituksissa sekä kokeissa koirat etsivät erilaisiin piiloihin sijoitettuja maalimiehiä (maalimieheksi nimitetään henkilöä, joka harjoituksissa ja kokeissa esittää kadonnutta henkilöä). Koira opetetaan ilmaisemaan sen löytämä henkilö joko haukkumalla tai koiran pannasta roikkuvan suuhun otettavan ilmaisurullan avulla tai ns. vapaalla ilmaisulla (koira esim. juoksee maalimiehen ja ohjaajan väliä edestakaisin samalla haukahdellen).
Kun pelastuskoirakko (eli koira ja sen ohjaaja) on päässyt hyvin alkuun harrastuksessaan ja osoittaa potentiaalia, on aika liittyä hälytysryhmään harjoittelijaksi. Koiran kouluttamisen lisäksi ohjaajan on hankittava itselleen pelastustehtävissä tarvittavat taidot, joita ovat muun muassa ensiapu, etsintäsuunnitelman tekeminen, suunnistus ja viestivälineiden käyttö. Kun koirakko on suorittanut vaaditut kokeet ja kurssit ja saa hälytysryhmän suosituksen se pääsee suorittamaan viranomaistarkastuksen (VIRTA-testi), jonka hyväksytysti läpäistyään koirakko on valmis käytettäväksi oikeissa poliisin johtamissa etsintätehtävissä.
Pelastuskoiran tulee olla sekä ihmisille että toisille koirille ystävällinen ja luottavainen ja samalla sinnikäs. PON ei ole usein nähty rotu pelastuskoirana, mutta silti innokkaat harrastajat Suomessakin ovat osoittaneet joidenkin PONien soveltuvan pelastuskoiraksi. Rodun ensimmäiset pelastuskoirat ovat olleet Opri (Popworks Poziomka, Pelastuskoiraliitto) ja Miklos (BH RH-TA RH-TB RH-FLA PERA-AB PEHA Oktet ze Spiewogry, FRF-lähtövalmius, Palveluskoiraliitto).
Useimmat PONit ovat kilttejä, ahneita, älykkäitä ja itsepäisiä. Kun itsepäisyyden saa valjastettua sinnikkyydeksi ja periksiantamattomuudeksi tavoitteeseen pyrkimisessä, näillä avuilla ja koulutuksella PON kehittyy innokkaaksi, tottelevaiseksi ja sitkeäksi pelastuskoiraksi.