PON-kerhon Kevätkokous ja Nosework-tutustuminen 12.3.2017

 

 

 

Kutsu: Suomen PON-kerho – Finska PON-klubben ry         logo 
  

Suomen PON-kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 12.3.2017 klo 14.00 Koirakoulu TassuTreenin tiloissa, osoitteessa Luukintie 33, 02970 Espoo.

Kaikki jäsenet tervetuloa.

Esityslista
1. Kokouksen avaaminen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja hyväksytään esityslista.
4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneena toimintavuonna.
5. Esitetään hallituksen selostus varainhoidosta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja hallitukselle.
6. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimintavuodelle.
7. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimintavuodelle.
8. Esitetään hyväksyttäväksi Polski Owczarek Nizinny -rodun Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) ajalle 1.1.2018 –31.12.2022. Esitetään: Siitokseen käytettävien koirien on oltava lonkkakuvattuja.Tutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin.
9. Esitetään hyväksyttäväksi Polski Owczarek Nizinny -rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ajalle 1.1.2018-31.12.2022. Ohjelma on luettavissa kaksi viikkoa ennen kokousta PON.fi -sivuilta.
10. Muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päätös.

Kokoukseen osallistuminen on maksuton eikä vaadi etukäteisilmoittautumista.

 

Nosework-lajiin tutustumispäivä 12.3.2017 klo 10-14nosework.

Laji sopii kaikenikäisille koirille, eikä vaadi koiralta tai ohjaajalta etukäteisosaamista. Koulutuksen hinta on 30 euroa/koirakko. Tutustumispäivään otetaan maksimissaan 10 koiraa, jotka jaetaan 5 koiran pienryhmiin. Molemmille ryhmille tulee 2 tuntia koulutusta. Kouluttajana toimii Ritva Oljakka, joka on kokenut nosework-kouluttaja.

Sitovat ilmoittautumiset 26.2. mennessä osoitteeseen suvi.lofgren@gmail.com.