PEVISA ja Suomen PON-kerhon jalostussuositukset

 

Rodunjalostuksen tavoitteena on mahdollisimman rodunomaisen Polski Owczarek Nizinny -kannan kehittäminen.

PEVISA( = rotukohtainen perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma).

Polski Owczarek Nizinny -rodun Perinnöllisten vikojen ja
sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) ajalle 1.1.2019 –31.12.2023.: Siitokseen käytettävien koirien tulee olla lonkkakuvattuja. Siitokseen hyväksytään koira, jonka lonkkien tutkimustulos on A - C.

Suomen PON-kerho – Finska PON-klubben ry:n jalostussuositukset:

 
SILMÄTARKASTUS
Silmätarkastus suositellaan tehtäväksi kaikille koirille noin 2 vuoden iässä, uusintatutkimus noin 6 vuoden iässä. Jalostukseen suositellaan koiria, jotka eivät osoita perinnöllisten silmäsairauksien oireita, poikkeuksena RCD4-muodon PRA.


RCD4 PRA-geenitesti:
Suositellaan, että jalostukseen käytettävät koirat testataan ennen jalostuskäyttöä RCD4-testillä, ellei tulos ole pääteltävissä vanhempien ja/tai jälkeläisten tulosten perusteella (hyväksytettävä jalostustoimikunnalla).
Geenitestissä geenivirheelliseksi tai kantajaksi todetulle koiralle suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi normaalin tuloksen saanutta koiraa. Jos geenitestissä kantajaksi todettua koiraa voidaan yhdistää myös toiseen kantajaan. Pennut suositellaan testattavaksi ennen luovutusikää.


TUTKIMUS KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINNAN VARALTA
Kaikille suositellaan tehtäväksi TGA vasta-ainetutkimus sekä TSH/T4 arvot noin 2 vuoden iässä. Jalostukseen suositellaan käytettävän TGA-negatiivisia koiria, mikäli toinen osapuoli on TGA-positiivinen, tulee toisen olla T4/TSH-terve. TGA-positiiviselta koiralta suositellaan seurattavan säännöllisesti T4 ja TSH -arvoja.


HÄNTÄMUTKA
Pääsääntöisesti koiraa, jolla on häntämutka, ei suositella käytettäväksi jalostukseen, mutta jos koiran muut ominaisuudet merkittävästi puoltavat sen jalostuskäyttöä, voi sitä käyttää jalostukseen sellaisen koiran kanssa, jolla ei ole mutkaa hännässä.


POIKKEUKSET
Perustelluissa tapauksissa jalostustoimikunta voi myöntää erikoisluvan käyttää jalostukseen koiraa, joka ei täytä jotain yllä olevista kriteereistä.


KENNELLIITON JALOSTUSTA JA REKISTERÖINTIÄ KOSKEVAT OHJEET:
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia